Zasady sporządzania specyfikacji technicznych

Technika, rolnictwo, mechanika

Informacje

Konieczność sporządzania specyfikacji technicznych wynika z ustawy o zamówieniach publicznych. Dla wszystkich robót budowlanych, będących przedmiotem zamówienia, niezbędna jest dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna ich wykonania i odbioru.Specyfikacja techniczna zawiera...

Cena: 43,73
Dostępność: dostępny do tygodnia