Wpływ ryzyka strategicznego na wartość firmy dla akcjonariuszy. Rozdział 1. Pojęcie i rola strategii

E-książki

Informacje