Utrzymanie czystości i porządku w gminach. Komentarz

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

W komentarzu wyjaśniono liczne wątpliwości interpretacyjne wynikające ze stosowania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, której przepisy zawierają wiele odniesień do ustaw samorządowych, prawa ochrony środowiska, przepisów o odpadach, przepisów o ochronie zwierząt. W...

Cena: 122,32
Dostępność: dostępny od ręki