Rok w przysłowiach polskich

Beletrystyka i literatura piękna

Informacje

Przysłowia, kiedyś zwane przypowieściami, od najdawniejszych czasów przekazywano sobie ustnie. Najpierw były to zdania lapidarne, nie rymowane alegorie z życia codziennego oraz świata roślinnego i zwierzęcego, mające często charakter moralizujący, wywodzące się z tradycji ludowej...

Cena: 25,52
Dostępność: dostępny od ręki