Rachunkowość finansowa aktywów kompetencyjnych i kapitału intelektualnego

Ekonomia i finanse

Informacje

Podręczniki tradycyjnej rachunkowości finansowej zazwyczaj zawierają następujące działy: środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, inwestycje, rzeczowe aktywa obrotowe, rozrachunki, rezerwy, kapitał własny, koszty i wynik finansowy. Obecnie próżno w nich szukać rozdziału...

Cena: 31,95
Dostępność: dostępny do tygodnia