Poszukiwanie modelu inteligentnego miasta. Przykład Gdańska i Glasgow

E-książki

Informacje