Algorytmika w analizach gospodarczych i społecznych

Ekonomia i finanse

Informacje