Współpraca jednostek Samorządu Terytorialnego z organizacjami pozarządowymi

E-książki

Informacje

W pracy zaprezentowano poszczególne formy współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi przewidziane w ustawie ręczniki reklamowe o działalności pożytku publicznego, w tym: zlecanie organizacjom realizacji zadań publicznych, konsultowanie z organizacjami pozarządowymi...

Strona główna