Wielcy i niewielcy

Biografie

Informacje

`Myślę, że tylko wówczas przeszłość będzie żywa i zrozumiała dla nowych pokoleń, gdy zamiast gołych nazwisk, ogólników i drętwej mowy pokaże się im ludzi` - pisze Irena Krzywicka w jednym ze wspomnień tego tomu. Słynna `gorszycielka` znała najwybitniejszych ludzi swojej epoki....

Cena: 31,88
Dostępność: dostępny do tygodnia