Tropiciele SP 1 cz.5 Matematyka WSiP

Szkoła podstawowa 1-3

Informacje

Matematyka część 5.W części 5. Matematyki rozwijamy sprawność rachunkową w zakresie 20, zapoznajemy się z pojęciem litra, rozwiązujemy zadania tekstowe związane z czasem oraz pomiarem objętości płynów.Kręgi tematyczne w 4. Matematyki są tożsame z Podręcznikiem i Kartami...

Strona główna