Świat i ziemie polskie w oczach redaktorów i współpracowników "Kuriera Warszawskiego" w latach 1868-1915

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Niniejsza rozprawa jest pracą typowo źródłoznawczą, weryfikującą długowieczny tytuł prasowy jakim był "Kurier Warszawski", a zarazem o okulary polaryzacyjne charakterze historyczno-prasowym, której celem jest przedstawienie obrazu świata Europy, podzielonego kraju i miasta Warszawy rysowany przez...

Strona główna