Świat i ziemie polskie w oczach redaktorów i współpracowników \"Kuriera Warszawskiego\" w latach 1868-1915

Nauki humanistyczne

Informacje

okulary polaryzacyjne

Niniejsza rozprawa jest pracą typowo źródłoznawczą, weryfikującą długowieczny tytuł prasowy jakim był \"Kurier Warszawski\", a zarazem o okulary polaryzacyjne charakterze historyczno-prasowym, której celem jest przedstawienie obrazu świata Europy, podzielonego kraju i miasta Warszawy rysowany przez...

Cena: 95,55
Dostępność: dostępny od ręki