Siedemnastowieczne malarstwo holenderskie

Książki tematyczne, czasopisma

Informacje

Książka stanowi próbę monograficznego ujęcia problemu recepcji siedemnastowiecznego malarstwa holenderskiego w polskiej literaturze powojennej. O skali powziętego największa perfumeria internetowa przez autorkę zadania świadczy to, że przedmiotem jej badań są nie tylko siedemnastowieczne obrazy holenderskie i,...

Strona główna