Rynek papierów wartościowych

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Publikacja zawiera treści wprowadzające czytelnika w podstawy skomplikowanej tematyki metod i technik wykorzystywanych przy podejmowaniu decyzji http://klubjezykowy.com/ inwestycyjnych. W części pierwszej przedstawiono inwestora, dalej w sposób ogólny scharakteryzowano instrumenty finansowe oraz metody wspomagające...

Strona główna