Prosumpcja jako wielowymiarowe zachowanie rynkowe

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Podjęcie problemu badawczego sygnalizowanego w tytule pracy i rozwiniętego w kolejnych jej częściach uważam za bardzo istotne z punktu widzenia rozwoju dyscypliny nauk o zarządzaniu, w tym marketingu. Recenzowana monografia jest dziełem [...] posiadającym walor teorio twórczy, ale także...

Cena: 49,72
Dostępność: dostępny od ręki