Pranie pieniędzy

Filozofia

Informacje

Publikacja została zainspirowana wieloma skandalami występującymi w świecie finansów, związanymi z praniem pieniędzy przez instytucje zaufania ślub w plenerze publicznego. Ponieważ pranie pieniędzy jest zjawiskiem wyjątkowo szkodliwym dla gospodarki, a szczególnie systemu finansowego, konieczne jest...

Strona główna