Poszukiwania, cierpienia i eksplozje. Dwanaście szkiców postromantycznych

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Poszukiwania, cierpienia i eksplozje. Dwanaście szkiców postromantycznych to na pozór luźny zbiór studiów historycznoliterackich poświęconych wybranym zagadnieniom twórczości Juliusza Słowackiego, Adama Mickiewicza, Zygmunta Krasińskiego, polskich klasycystów początku XIX wieku i...

Strona główna