Pomyśl i oblicz. Zbiór zadań i testów z matematyki

Podręczniki

Informacje

Niniejszy zbiór przeznaczony jest dla uczniów klas piątych i szóstych szkół podstawowych. Zadania zawarte w nim mają na szafki nocne do sypialni celu wszechstronne przygotowanie uczniów do sprawdzianu kończącego kształcenie w szkole podstawowej.Publikacja zawiera 11 rozdziałów obejmujących wszystkie tematy...

Strona główna