Nowy komentarz biblijny. T.VIII Drugi List do Kor.

Religia i religioznawstwo

Informacje

Komentarz ks. prof. Antoniego Paciorka do Drugiego Listu św. Pawła do Koryntian jest bardzo wnikliwy i rzeczowy. Autor dokonuje w nim wielostronnej analizy nie tylko poszczególnych zwrotów, ale i całych zdań, aby ukazać niekiedy bardzo złożoną treść wypowiedzi św. Pawła. Nawiązuje...

Cena: 61,46
Dostępność: dostępny od ręki