Kraje rozwijające się na początku XXI wieku Wybrane problemy

Ekonomia i finanse

Informacje

Niniejsza publikacja jest jednym z najbardziej brakujących na polskim rynku wydawniczym syntetycznych opracowań dotyczących krajów rozwijających się. Dotyczy wprawdzie wybranych najczęściej bardzo współczesnych problemów, ale w ramach szerokiego spectrum zagadnień związanych z...

Strona główna