Konstytucyjnoprawne wytyczne dla konstruowania systemów opieki zdrowotnej w Niemczech i w Polsce

Prawo

Informacje

Wyrażone w Konstytucji RP z 1997 r. i w niemieckiej ustawie zasadniczej z 1949 r. podstawy ustroju politycznego i społeczno-gospodarczego są bardzo zbliżone. Widoczne są jednak także znaczące różnice: ustrojodawca niemiecki zrezygnował ze statuowania w ustawie zasadniczej...

Cena: 37,60
Dostępność: dostępny od ręki