Kompendium farmakologii i farmakoterapii

Medycyna

Informacje

Podręcznik zawiera aktualne standardy terapeutyczne, ocenę skuteczności działania, opis działań niepożądanych oraz nazwy i dawkowanie http://coffeeblend.pl/ leków zgodne z najnowszym Urzędowym Wykazem Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terenie RP.

Strona główna