Koabitacja w systemie politycznym V Republiki Francuskiej

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

O wartości i aktualności tematyki podjętej w monografii Dr. Łukasza Jakubiaka zadecydowało kilka czynników. Za zasadnością studiów rozpoznających funkcjonowanie instytucji ustrojowych we współczesnych państwach demokratycznych - i okresowym weryfikowaniem rutynowych ocen i standardów...

Strona główna