Jom Kippur Podróż w nieznane

Beletrystyka i literatura piękna

Informacje

#8222;JOM KIPPUR Podróż w nieznane#8221; jest powieścią współczesną. Jej konstrukcja oparta jest na kilku wątkach narracyjnych. Główną ramą spinającą stanowi jednak tytułowy "Jom ha-Kippurim", Day of Atonement. Inaczej "Święto Pojednania", także zwanym Dniem Przebłagania....

Strona główna