Język niemiecki LO Alles klar 2B podręcznik z ćwiczeniami zakres rozszerzony

Szkoły ponadgimnazjalne

Informacje

Cykl #8222;alles klar #8211; zakres rozszerzony#8221; składa się z pięciu części i jest przeznaczony dla uczniów kontynuujących naukę języka niemieckiego w szkole ponadgimnazjalnej w wymiarze 3 godzin tygodniowo (270 godzin w cyklu kształcenia) Część podręcznikowa alles klar 2b...

Strona główna