Gry i zabawy we wczesnej interwencji. Ćwiczenia...

Pedagogika

Informacje

Niniejsza książka jest przeznaczona dla terapeutów, nauczycieli przedszkoli i rodzin dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej (SPD). Autorka kładzie http://www.mleczkopszczele.pl/ nacisk również na integrację społeczną i uwzględnia specjalne potrzeby dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.Gry i zabawy...

Strona główna