Gospodarka oparta na wiedzy w ujęciu regionalnym

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Książka podejmuje bardzo ważną, aktualną i szeroko dyskutowaną problematykę rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. (...) wnosi wkład w rozwój http://www.ined.com.pl/ metod badania tego zagadnienia w ujęciu regionalnym oraz ma istotny walor praktyczny dla prowadzenia polityki gospodarczej realizującej postulat...

Strona główna