Fish czy fishes. What I need is books czy What I need are books. Angielskie rzeczowniki i czasowniki w liczbie pojedynczej i mnogiej

E-książki

Informacje

- Obszerna prezentacja rzeczowników i czasowników w liczbie pojedynczej i mnogiej, w tym cała paleta określników wyrażających mnogość - Gruntownie przedstawione liczebniki nieokreślone kilka, kilkanaście i kilkadziesiąt- Kontekstowe zestawienie rzeczowników w ćwiczeniach...

Strona główna