Ewolucja zarzadzania organizacjami na przełomie wieków

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Niniejsza monografia, poświęcona wybranym zagadnieniom ewolucji zarządzania organizacjami, jest zbiorem opracowań 52 autorów: 6 bułgarskich, 5 rosyjskich i 41 polskich. Zostały one zgrupowane w trzech częściach:- Społeczno-ekonomiczne skutki transformacji ustrojowych.- Restrukturyzacja...

Strona główna