Eratyki fennoskandzkie w osadach glacjalnych Polski i ich znaczenie badawcze

E-książki

Informacje

W monografii zostały przedstawione wyniki wieloletnich badań skał narzutowych w Polsce na tle światowych osiągnięć w tej dziedzinie. Przeanalizowano pracownicy ukraina szereg zagadnień z geologii glacjalnej, mających bezpośredni lub pośredni wpływ na skład materiału morenowego. Po raz pierwszy w tak...

Strona główna