Ekonomika Handlu cz.3 podręcznik EKONOMIK

Podręczniki

Informacje

Podręcznik obejmuje następujące części nowej podstawy programowej dla zawodu technik handlowiec:#8226;Kwalifikacja A.18. Prowadzenie sprzedaży;#8226;Kwalifikacja A. 22. Prowadzenie działalności handlowej;#8226;Cele kształcenia: PKZ (A.j) - bez towaroznawstwa, marketingu i obsługi...

Strona główna