Egzamin bez problemów - Matematyka testy

Szkoły ponadgimnazjalne

Informacje

Zbiór "Matematyka - Testy" zawiera około 400 zadań ze wszystkich działów matematyki. Rozwiązanie testów pomoże:- przypomnieć- powtó rzyć- utrwalićwiedzę i umiejętności zdobyte przez osiem lat nauki w szkole podstawowej.Praca z testami pozwoli:- ocenić poziom własn ej wiedzy-...

Strona główna