Edukacja wielokulturowa. Działania podejmowane w Polsce

E-książki

Informacje

Książka "Edukacja wielokulturowa. Działania podejmowane w Polsce" ma charakter podręcznikowy. Zawiera podstawowe informacje dotyczące grup odmiennych kulturowo: mniejszości narodowych i etnicznych, uchodźców, repatriantów oraz imigrantów, działań edukacyjnych skierowanych do tych...

Strona główna