Dzieciństwo w kryzysie

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Autorka pomaga osobom poszukujących możliwości rozpoznania i rozwiązania trudnych problemów rodzinnych. Zawarte w opracowaniu syntezy pozwalają na określenie zakresu zjawisk kryzysowych.

Strona główna