Dostępność publicznego transportu zbiorowego na obszarach wiejskich w Polsce

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Przyjęty w Polsce w 1989 roku, na początku transformacji, neoliberalny model rozwoju państwa, związany był z ograniczeniem jego aktywności w http://www.piknik-event.pl/ procesy społeczno-gospodarcze. Stworzyło to warunki do rozwoju gospodarki rynkowej, ale z uwagi na jej istotę - ograniczyło zaangażowanie państwa...

Strona główna