Błaszki w latach 1793-1869. Studium społeczno-ekonomiczne

E-książki

Informacje

W opracowaniu opisano przynależność terytorialną Błaszek od początków istnienia osady do 1869 r. Specyfiką miasteczka było samo położenie geograficzne na styku ważnych od czasów piastowskich ziem: sieradzkiej i kaliskiej. Na utrzymanie praw miejskich miały wpływ przede wszystkim...

Strona główna